Hoelang houdt de laatste dictatuur van Europa nog stand?

  Weergaven 30,592

Nieuwsuur

5 maanden geleden

Voor het eerst in 26 jaar wordt Europa's laatste dictatuur serieus aan het wankelen gebracht. Want ondanks dat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko nog altijd in het zadel zit, lijkt hij na 26 jaar alleenheerschappij één ding flink te hebben onderschat: de macht van de vrouwen.
Vandaag exact 111 dagen geleden, gingen de stembussen in Wit-Rusland open en precies evenveel dagen wordt daar nu gedemonstreerd. Want Loekasjenko riep zichzelf dan wel met overmacht (80 procent van de stemmen) uit tot winnaar, de oppositie denkt dat er sprake is van verkiezingsfraude. Volgens hen is Svetlana Tichanovskaja de enige winnaar.
Sinds die dag, 9 augustus, woedt er een felle strijd tussen beide kampen. Zichtbaar en onzichtbaar.
In deze video leggen we uit hoe het zó ver kon komen dat de laatste dictator van Europa opeens niet meer zo zeker is van zijn positie en hoe beide partijen op hun eigen wijze proberen aan het langste eind te trekken:
#WitRusland #dictatuur #protest
****************************************************************************
Vond je dit een goed verhaal? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal.
Wil je elke dag verhalen bij het nieuws? Volg ons dan ook op Instagram: nieuwsuur

Reacties
Niels Abdioska
Niels Abdioska 4 maanden geleden
Lieve mensen elk land is corrupt waarom wij nederlanders het beter hadden is puur zodat wij de gehele wereld konden uitputten. Wereldleiders zie je niet
Niels Abdioska
Niels Abdioska 4 maanden geleden
Dictaturen maken geen fouten
transquila Tranquila
transquila Tranquila 4 maanden geleden
Maar waar Nieuwsuur natuurlijk niet bij stilstaat als je in een land woond waar je in feite vrij bent om te doen en te laten wat je wil en te kunnen zeggen wat je wilt met die gedachte wordt je groot gebracht in Nederland maar dat is vandaag de dag niks meer waard de Nederlandse Staat bepaalt wat je kan doen demonstraties worden kop ingedrukt . Je kan beter in Rusland of Belarus wonen daar weet je waar je aan toe bent .
Ali Amin
Ali Amin 4 maanden geleden
Duizenden gewonden, duizenden gevangenen, honderden invaliden door politie kogels ,vele afgehakte handen,voeten en ogen, meer dan 15 doden, jaren lang honderdduizenden tot miljoenen mensen op straat demonstreren, WELKOM IN FRANKRIJK!!!!!
Ali Amin
Ali Amin 4 maanden geleden
Jajaaaa. Gelukkig west Europa is een echte parlementaire democratie 🤥😏😄, kijk Spanje Frankrijk, Griekenland,.....
connected online
connected online 4 maanden geleden
In Nederland zijn de multinationals dictators!
Walter Zepeda
Walter Zepeda 4 maanden geleden
4 Het werd vernietigd, de aarde viel; werd ziek, de wereld viel; de hoge volkeren van de aarde werden ziek. 5 En het land werd verontreinigd onder zijn inwoners; omdat ze de wetten overtreden, ze de wet verdraaiden, ze het eeuwige verbond schonden. 6 Om deze reden verteerde de vloek het land en werden de inwoners verwoest; om deze reden werden de bewoners van de aarde verteerd en werden de mensen kleiner. 7 De wijn is verloren, de wijnstok is ziek, alle vrolijkheid van hart kreunde. 8 De blijdschap van de tamboerijnen is opgehouden, het geluid van degenen die zich verheugden, de vreugde van de harp is opgehouden. 9 Onder gezang zullen zij geen wijn drinken; cider zal bitter zijn voor degenen die het drinken. 10 De stad wordt verbroken door ijdelheid; elk huis is gesloten, zodat niemand naar binnen kan. 11 Er wordt geroepen vanwege gebrek aan wijn op straat; alle vreugde was verduisterd, vreugde werd van de aarde verbannen. 12 De stad was woest en de poort werd verwoest. 13 Want zo zal het zijn in het midden van de aarde, te midden van de volken, als een geschudde olijfboom, als nalezingen na de oogst. Jesaja 24: 4-13. - 6 En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; zorg ervoor dat je niet gestoord wordt, want het is noodzakelijk dat dit allemaal gebeurt; maar het einde is nog niet. 7 Want volk zal opstaan ​​tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen plagen en hongersnoden en aardbevingen zijn op verschillende plaatsen.8 En dit alles zal het begin van pijn zijn. Matteüs 24: 6-8 JEZUS. - 26 “Net zoals het gebeurde in de tijd van Noach, zo zal het zijn wanneer de Zoon des mensen komt. 27 Ze aten, dronken en trouwden en huwden tot de dag dat Noach de ark binnenging; toen kwam de vloed en vernietigde ze allemaal. 28 Hetzelfde gebeurde in de tijd van Lot: ze aten en dronken, kochten en verkochten, zaaiden en bouwden. 29 Maar op de dag dat Lot '' '' (Sodom) '' '' verliet, regende het vuur en zwavel uit de hemel en vernietigde ze allemaal. 30 “Zo zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard. Lukas 17: 26-30 JEZUS - 9 En wanneer u hoort van oorlogen en opruiingen (protesten tegen hun heersers), schrik dan niet; omdat het nodig is dat deze dingen eerst gebeuren; maar het einde zal niet onmiddellijk zijn. 10 Toen zeide hij tot hen: Natie zal tegen volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn, en op verschillende plaatsen hongersnoden en pestilenties; en er zullen verschrikking en grote tekenen uit de hemel komen. Lukas 21: 7-11 - 12 en omdat het kwaad is toegenomen, zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar wie volhardt tot het einde, zal worden gered. 14 En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle natiën; En dan komt het einde. Matteüs 24: 12-14 - 22 En als die dagen niet werden bekort, zou niemand worden gered; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Matteüs 24:22 JEZUS - 8 Maar God toont zijn liefde voor ons, in de tijd dat we nog zondaars waren, Christus JEZUS stierf voor ons. 9 Omdat wij reeds gerechtvaardigd zijn in zijn bloed, zullen wij door hem van toorn worden verlost. 10 Want indien wij, als vijanden, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, en nog meer, als wij verzoend zijn, zullen wij gered worden door zijn leven. Romeinen 5: 8-10 --- 16 “Omdat God zoveel van de wereld hield dat hij zijn eniggeboren Zoon (JEZUS) heeft gegeven, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16 - 18 Kom vlug, zegt de Heer, en laten we op onze hoede zijn: als uw zonden als scharlaken zijn, zullen ze wit zijn als sneeuw; als ze rood zijn als karmozijnrood, zullen ze als witte wol zijn. Jesaja 1:18 - 9 dat als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, u gered zult worden. 10 Want met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid, maar met de mond wordt beleden tot redding. Romeinen 10: 9-10 --23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23 - 12 En in geen ander is er redding; want er is geen andere naam onder de hemel, aan de mensen gegeven, waardoor we kunnen worden gered. Handelingen 4: 11-12 - 10 zodat in de naam van Jezus elke knie zou buigen, van hen die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn; 11 en elke tong belijdt dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2: 10-11 - 12 Maar aan allen die hem ontvingen, aan hen die in zijn naam geloofden, gaf hij het recht kinderen van God te worden; Johannes 1:12 - 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wie mij liefheeft, zal mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23 - 23 Maar het uur komt, en is nu, dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; omdat de Vader ook zulke aanbidders zoekt om hem te aanbidden. 24 God is Geest; en degenen die hem aanbidden, in geest en in waarheid is het noodzakelijk dat ze aanbidden. Johannes 4: 23-24 27 Vrede laat ik met u, mijn vrede geef ik u; Ik geef het je niet zoals de wereld het geeft. Laat uw hart niet verontrust zijn, en laat het ook niet bang zijn. Johannes 14:27 JEZUS. Er is kracht in DE NAAM VAN JEZUS.
Умная Беларусь
Умная Беларусь 5 maanden geleden
Dit is een houtje toutje oud post USSR regime die op basis van KGB macht en angst werkt. Europe heeft hele sterker en snelle steun, vertraging van eerste pakket sancties kwam door een land, Cyprus geloof ik. Uiteindelijk wilt arme Rusland absoluut geen spanningen met europa door wit russland op moment dat de nord stream hangt op een haar. Putin en Lukashenko hebben al lang een ruzie en ik vermoed dat protesten stiekem door rusland zijn mede gekomen. zoals altijd de laatste druppel , iets bijzonders moet gebeuren of het tweede venezuela wordt maar dan met een gekke die met kalashnikov midden in de stad loopt en raketten heeft die tot berlijn kunnen vliegen.
Ronald L
Ronald L 5 maanden geleden
Volgende in de rij om zich aan te sluiten bij Wit Rusland: Polen en Hongarije. Triest. Diep triest.
tom rens
tom rens 5 maanden geleden
Wat Als je je tegen je eigen Bevolking Keert? >> WIT -RUSLAND... Hoe Nu verder? NIET de mensen kunnen niet verder.. Een goede zaak zou zijn als deze Illegale president 'Hostage' wordt genomen. Een revolutie moet plaatsvinden VOORDAT er Echt iets gebeurd..
tom rens
tom rens 5 maanden geleden
Leven in Wit-Rusland =een grote Leugen leven. politiestaat waar Geen mensenrechten zijn ... . Alle Oppositie wordt in de gevangenis gegooid, gemarteld, geen eerlijke Zaak Verschrikkelijk. Systeem is roestvast (26jaar een Lunatic aan het hoofd)
Eric Cartman
Eric Cartman 5 maanden geleden
Oost Europa is te machtig. Oost Europese lidstaten zullen eerst hun infrastructuur op orde brengen met West Europees geld en daarna treden ze eruit. Goed vooruitzicht.
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
Bastiaan Stapelberg
Bastiaan Stapelberg 5 maanden geleden
Ik heb thuis ook een vrouwelijke dictator en zelfs diem krijg ik niet weg laat staan een dictator van een land.
Jeff Jefferson
Jeff Jefferson 5 maanden geleden
Laat die man lekker zitten. Ze kunnen beter hun energie steken in het beter maken van het land in plaats van demonstreren. Veel plezier er mee. Groeten, Jeff
W R
W R 5 maanden geleden
Nieuwsuur wordt het nu geen tijd om aan de kijkers uit te leggen dat de coronacrisis onder andere wordt gecreëerd door het world economic form om de Great Reset te kunnen volbrengen (The new world order) nieuwe wereldorde.
OEGROMOV
OEGROMOV 5 maanden geleden
Marielle Tweebeke is 'n gekochte journaliste , dat ziet 'n blinde..
anonjan82
anonjan82 5 maanden geleden
Laatste dictatuur van Europa? Heel noord Europa is in een dictatuur aan het veranderen. Gezonde mensen opsluiten, ondernemers verbieden hun bedrijf uit te oefenen, alle samenkomsten verboden, cultuur afgeschaft, opositie wordt verdacht gemaakt, onwelgevallig nieuws wordt verwijderd. Natuurlijk is dat alles zoals bij iedere dictatuur voor ons eigen bestwil en verzekerd men zich van de steun van de angstige meerderheid. De NPO is de grootste steun voor deze stiekeme dictatuur.
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
Erik Laken
Erik Laken 5 maanden geleden
No cincytine? Is no baby,s becourse by vaccin? Docter Wolfgang nlposts.info/past/qpu3uNeWoGplnnk/video 28 minuten you hear the story, no placenta becourse of vaccin. The great reset? N ok baby,s?
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
OEGROMOV
OEGROMOV 5 maanden geleden
Wij hebben Rutte en Timmermans waar we maar niet van af komen.Timmermans is door niemand gekozen .Ondertussen neemt hier de censuur toe en neemt de levenstandaard zienderogen af i.v.m. de krankzinnig dure verplichte energietransitie , de coronawaanzin die moet leiden naar 'n Great Reset , de woningnood , de krankzinnige stroom migranten die Europa non- stop binnenwandelt . . Hoe is 't trouwens met de gele hesjes verlopen in Frankrijk??? Alle ellende die wit Rusland heeft hebben wij natuurlijk ook..
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
OEGROMOV
OEGROMOV 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik De oorlogen in 't M.O. zijn allemaal op voorhand gepland door PNAC , de beruchte denktank , voornamelijk bezet met mensen met 'n dual citizenship ( US , Israeli paspoort ) . Wesley Clarck kreeg 't grote plan te horen in 2001; going to war with 7 countries in 5 years ...Resultaat anno 2020 ;Israel heeft geen krachtdadige vijandige buren meer ( afgezien van Iran ) , kan straks ongestoord uitbreiden...De migratie als gevolg van die oorlogen richting Europa is natuurlijk ook gepland.. Het doel van dit alles is waarschijnlijk ; 'n Nieuwe Wereld Orde creeren uit de chaos die jezelf als politiek hebt veroorzaakt.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Het schijnt bij nogal wat mensen niet over te komen dat de immigranten uit het Midden Oosten door de oorlogen die daar door het westen zijn gevoerd zijn veroorzaakt. Vóór 2001 waren er gene immigranten uit Afghanistan. Voor 2003 waren er geen immigranten uit Iraq. Voor 2014 waren er geen immigranten uit Syrie. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen dat die immigranten op de vlucht slaan voor bombardementen en ander oorlogsgeweld?
OEGROMOV
OEGROMOV 5 maanden geleden
Wit Rusland begint steeds meer op de EU te lijken...
anonjan82
anonjan82 5 maanden geleden
😂😂👍
Odytje
Odytje 5 maanden geleden
Wij leven in een Links = Uber en Rechts = Unter!!! Dagelijkse linkse Pro EU globalisten propaganda en tegen alles wat Rechts is! Nog even en Links Fascisme bepaald alles!
Odytje
Odytje 5 maanden geleden
@Urai : Ik zit gewoon op mijn werk! En voor linkse mensen in Moskou.
Urai
Urai 5 maanden geleden
@Odytje Wat je brabbelt raakt kant noch wal. Jij besteed echt te veel tijd achter je computer.
Odytje
Odytje 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik : Er is geen fascisme wat links is????? Socialisme is toch links? Ja fascisme is tegen om hun ZIJN!!! Rechts untermenchen en kijk naar ANTIFA. Anti fascisten die zich gedragen en kleden als fascisten. Dictaturen hebben altijd de macht over media, onderwijs en de gerechtelijke macht! Weten wij überhaupt iets over getuigen verklaring USA? Nee. Stel Links zegt verkiezing fraude. Hoppa groots in het nieuws!! 2 maten media = dictatuur! Of heb je geen geschiedenis gehad?
Odytje
Odytje 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik : Dat kan jij vinden. Maar als er zelfs op humor censuur is dood big Tech. Slaap dan maar fijn verder. Tot dat jij zelf er achter komt!
Urai
Urai 5 maanden geleden
@OEGROMOV of jij had wat beter moeten opletten met geschiedenis denk ik.
User L
User L 5 maanden geleden
Jajaja maar wanneer de nieuwe democratie jullie nodig heeft omdat ze aangevallen worden door een andere dictatuur die gesteund word door NAVO land Turkije doet Europa niks. Zoveel geven we om democratie. Scheinheilig
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Opmerkelijk stukje propaganda. Opmerkelijk bovendien omdat nog geen 14 dagen geleden de aanvoerster van de opstand in Wit Rusland Tichanovskaja bij Rutte op bezoek is geweest en om steun heeft verzocht . Daar voldoet Rutte graag aan en dus geeft hij via zijn tussenpersonen aan de NOS de opdracht om een tendentieuze en propagandistisch video te vervaardigen om daarmee de Nederlandse bevolking "in de goede richting "te masseren. Geheel in lijn met de EU en wat de US graag zien. Dit is een gebruikelijk recept zoals dat al tientallen keren is toegepast in het verleden. Verkiezingsresultaten in twijfel trekken en daarentegen resultaten presenteren die op geen enkele wijze worden ondersteund door serieus onderzoeksmateriaal. Het is absurd te veronderstellen dat Tichanovskaja de verkiezingen zou hebben gewonnen. Daar is geen enkel bewijs voor. Mogelijk zijn de uitslagen voor Lukashenko wat minder positief en geen 60 % of 75 % maar er is geen enkele reden te veronderstellen dat Lukashenko de verkiezingen niet gewonnen zou hebben. Deze Tichanovskaja kan helemaal niets laten zien van wat ze allemaal gepresteerd zou hebben op economisch of sociaal gebied in Wit Rusland. Ze heeft tot nog toe volgens haar eigen woorden alleen maar achter haar pannen in de keuken gestaan. Nauwelijks een basis om een land mee te besturen. Hetgeen hier gebeurt is de klassieke manier waarop het westen, de UK, US, Frankrijk en Duitsland zich ontdoen van hun onwelgevallige regeringen.nlposts.info/past/mmu3lZy1gKeCmac/video Dat hebben we kunnen zien in 1953 met operatie Ajax in Iran waar de democratisch verkozen premier, de sociaal democraat Mohamed Mossadeq door middel van een staatsgreep ten val werd gebracht. De toegepaste tactiek is iedere keer hetzelfde. Betaal onruststokers en rellenschoppers om grote onrust te veroorzaken, zet de regering onder druk met economische boycots en koop desnoods de legertop om ( Iran 1953 ) nlposts.info/past/hWO029jXfm2blp8/video . Hetzelfde hebben we kunnen zien in Venezuela en Bolivia. In Venezuela is de coup onder leiding van de Guaido volledig mislukt. In Bolivia hebben de verkiezingen onlangs laten zien dat US marionetten niet worden geaccepteerd. Ukraine is het treurig resultaat van het gekuip van de US staatssecretaris Nuland nlposts.info/past/iWTMvcasgqatvY0/video nlposts.info/past/fJ2ZnK3PlYGElZs/video die aangaf dat de US sinds 1990 5 miljard US$ hadden geinvesteerd in de Ukraine om een omwenteling te realiseren en ondermeer de heren Verhofstadt en van Baalen nlposts.info/past/poPUvNKWfoSqzoU/video. Op 0, 48 seconden beweert Verhofstadt dat de Ukrainse staatgreepplegers "Europese waarden als democratie en vrijheid verdedigen. Het plegen van staatsgrepen is kennelijk een "Europese waarde" . Opvallend bij dit hele theater is het stilzwijgen van Rutte en consorten de EU m.b.t. de gebeurtenissen in Frankrijk waar de politie op grove wijze heeft gepoogd de vreedzame demonstraties van de gele vestjes te onderdrukken. Daar zijn doden bij gevallen en werden mensen in de politieburos zwaar mishandeld. Veertien dagen geleden heeft de Franse politie met niets ontziend geweld vreedzame demonstraties in Parijs de kop ingedrukt. Vijf dagen geleden is een zwarte Parijzenaar die een muziek studio heeft 20 minuten lang door 3 politieagenten zwaar mishandeld met de wapenstok die vervolgens een traangasgranaat de muziekstudio naar binnen gooiden. Wat horen we van de het Europese parlement? Wat horen we van Rutte ? NIETS. In Europa is de willekeur aan de macht en zoals bekend is willekeur een kenmerk van de dictatorale samenleving. Welkom in "vrije" westerse dictatuur.
Mark G
Mark G 5 maanden geleden
Goed verhaal, lekker kort
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@OEGROMOV Mogelijk. Die tante staat me ook allerminst aan.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@OEGROMOV Het heeft allemaal niets met objectieve journalistiek te maken. In Duitsland worden de mainstream media de Luegen en Lueckepresse genoemd. De leugens en gaten pers voor wat ze liegen en voor dat wat ze niet vertellen. Ik kijk alleen maar naar de NOS om iedere ochtend een flinke oppepper te krijgen. Mijn bloeddruk is dan te laag mar na de NOS weer te hoog dus ga ik snel naar Russia Today deutsch of Russia Today engels . Ook daar wordt gelogen maar gemiddeld gezien ben ik dan weer objectief geinformeerd
OEGROMOV
OEGROMOV 5 maanden geleden
Je hebt helemaal gelijk..die Tichanovskaja wordt natuurlijk de gedroomde leider van 't nieuwe Westerse puppetregime ; Wit- Rusland . En wat heb ik toch 'n ontzettende schijthekel aan die gekochte Nieuwsuur journaliste Marielle Tweebeke...Dat ze 'n CIA asset is zou me niks verbazen..
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Als jullie dat land kapot maken dan komen ze als vluchtelingen hier naar toe
Matthijs
Matthijs 5 maanden geleden
De laatste en de enige in Europa... En toen werd je wakker met je vinger in je.....met je masker op
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
Cor Graveland
Cor Graveland 5 maanden geleden
Heldere documentaire. Zeer schokkend wat aan de grenzen van de Europese Unie gebeurt. In termen van schending van mensenrechten, mishandeling, marteling, doodslag grove intimidatie, het zomaar om niets van straat worden gepikt en vastgezet, zonder (eerlijk) proces, alles door het zittende regiem. Naast de (wederom) niet eerlijk verlopen verkiezingen en onderdrukken en gevangennemen van oppositie, criticasters, een reeks journalisten, etc. Hoop op een betere toekomst voor de vredelievende bevolking van Wit-Rusland.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Het lijkt Frankrijk en Duitsland wel.
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Man kijk wat nu in Europa zelf gebuurt kijk hoe demonstranten worden behandeld censuur overdekt top, controle op elke hoek, jij ben helemaal niet wijs denken dat jij in een vrije land leef, 1 december heb ik geen mensen rechten meer 😷
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
mede dankzij Rusland wordt deze dictatuur in leven gehouden
Real43 NL
Real43 NL 3 maanden geleden
@Kshetramohan Naik niemand wil een dictatuur. ook wil niemand een vassaal staat van Rusland worden. en Oekraine strijdt indirect tegen Rusland in Donetjsk. alleen een rus wil in een dictatuur wonen.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Kun jij dat wel? Hoe verklaar je de mislukking van de "nationale staking waar Tichanovskaja toe heeft opgeroepen? De Belorussen willen Ukraine NIET achterna. ONDER GEEN BEDING
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Lena l'Hoest Dat klopt helemaal. De nationale staking waar Tichanovskaja onlangs toe opriep ie een totale mislukking geworden. De meerderheid van de Witrussen wil absoluut Ukraine niet achterna
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Nee helemaal niet waar meerderheid Belarusian steunen Lukaschenko
John Van Alphen
John Van Alphen 5 maanden geleden
De laatste 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Luca Tulp
Luca Tulp 5 maanden geleden
3:40 Rip
Elon Approves
Elon Approves 5 maanden geleden
Goed stuk van nieuwsuur maar flikker eens op met dat belletje in onze neus te duwen, zelfs nu ook al met sound effect. Ik ben geen geit
Frans Pannekeet
Frans Pannekeet 5 maanden geleden
Waar is de Navo? Wat doet Europa?
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
De Navo?, "Europa"? Wat is "Europa '? De Navo doet haar best in Polen en de Baltische staten nadat het plannetje om de Krim in te pikken voor een US vlootbasis in Sevastopol in 2014 faliekant is mislukt . Voor de rest? de Navo heeft er niets te zoeken en als ze dat toch denken te kunnen dan wordt het oorlog. Zo eenvoudig is dat. Europa? Vasallen van de US bedoel je
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Ze hebben helemaal niets te zoeken in de buurt van Rusland. Weergeeft WO2 niet anders moet jij zo Russisch leren spreken😉 bemoei er niet mee van Eu of navo was nog nooit iets goed gekomen, echt nooit
Henry Kuppens
Henry Kuppens 5 maanden geleden
Je zegt er niet bij dat dit een poging was een zogenaamde color revolutie te ontketenen vanuit Europa. Met als gevolg, dat er hard werd opgetreden. Dit om Oekraïense toestanden te voorkomen, wat immers een coup was van Amerika en de Europese globalisten. Biden was toen de "de facto president" van Oekraïne. Zijn "verkiezing" nu komt vanwege de gigantische omvang van de fraude die er gepleegd is eigenlijk ook neer op een coup. Dat zal dus ook de nodige gevolgen gaan hebben. Wit-Rusland, Oekraïne, Georgië, Kaukasus? Is dit alles bedoeld om strategische posities te creëren? Om Rusland (ooit!?) binnen te kunnen vallen? De oude droom van de globalisten is immers Rusland. Daarom bestaat de NATO! De anti Rusland propagandisten van Clingendael zullen je dat niet vertellen. Dat hoor je aan wat ze ons wel menen te moeten wijsmaken. Conclusie? Wit-Rusland zal zich eerder aan gaan sluiten bij de Russische federatie. Daar ligt hun toekomst. Europa's toekomst? Heeft geen toekomst. Tenzij het zich beperkt tot economische samenwerking tussen soevereine landen.
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Lena l'Hoest nlposts.info/past/i4ifrpnXrnqrmp8/video De EU en de CIA hebben deze pogingen tot staatsgreep georganiseerd in Wit Rusland. In Ukraine, in Venezuela en in Iran ( operatie Ajax 1953 )
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Jij heb het helemaal goed verwoord, ik ben in Ukraine geboren en weet wat is met dat land gedaan is, leeg geroofd, eu heeft gigantische schulden op land op gehangen, oorlog al 6 jaar, mensen handel wapen handel drugs transporten van Afaganistan wia Kiev na Brussel. Dus blij dat nog mensen zijn wie kan analyseren en niet allen blind reageren
Verdi Kulk
Verdi Kulk 5 maanden geleden
Veel langer, want jullie vergeten Juncker, Verhofstadt enz. Allemaal dictators van de A+++ klasse
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
@computerfan107 nog al een domme opmerking. je hebt toch op jouw Partij het PVV of FVD gestemd? nou zij gaan naar Brussel. en zij gaan namens jouw stemmen op bijvoorbeeld Marine Lepen of een andere radicaal rechtse engerd. dat jouw partij niet genoeg stemmen heeft gehaald betekent niet dat de oppositie dictators zijn.
Verdi Kulk
Verdi Kulk 5 maanden geleden
@computerfan107 spijker, hamer en kop, computerfan!!
computerfan107
computerfan107 5 maanden geleden
Je bedoeld onze indirext verkozen vertegenwoordigers?
Space Between
Space Between 5 maanden geleden
De Wit-Russen waren al jaren slaven. Ze wilden geen democratie, geen liberalisme en geen tolerantie. Zoals Russen met hun Poetin. Dat is hun fout...
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Hier in het westen zijn het slaven . Verslaafd aan de consumptie en onderdrukt en gestuurd en gemanipuleerd door de staat en de pers. #Erst das Fressen, dann die Moral. Hier zijn ze nog steeds aan het fressen. De moraal? Daar komen ze niet aan toe want ze blijven maar fressen, . Consumptievrijheid wordt heel vaak verward met vrijheid. Consumeren is geen vrijheid. Het is je pens volstoppen. Zo vol dat je het nadenken bent verleerd.
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Democratie is echt een illusie die heb jij niet want wij leven onder de dictatuur van EU en heb jij daar niets op in te brengen met je democratie, liberalisme en tolerantie is weer dat bla bla object wat voor tv programma’s gebeukt worden en op de straat zijn toch hele andere regels, ga maar in islamitische wijk met een man hand in hand wandelen, verzeker jouw paar tanden kwijt🤜🏻😆
Menno Verbeek
Menno Verbeek 5 maanden geleden
Men is al maanden massaal aan het demonstreren, precies voor die dingen. Waar heb je het over?
Nick
Nick 5 maanden geleden
Goede video, spannend!
Joris
Joris 5 maanden geleden
Gaat niets opleveren hij heeft Poetin achter zich. Desnoods neemt Poetin Wit-Rusland over verandering komt er niet. EU zal niets doen. Amerika ook niet.
tom rens
tom rens 5 maanden geleden
@Elina Suhova waarom hockeyen ze samen dan een maand geleden.
Joris
Joris 5 maanden geleden
@Elina Suhova het gaat er niet om of ze bevriend zijn. Poetin heeft nog een grotere hekel aan de EU en mogelijke democratie dichtbij huis. Ik verwacht dat als het echt moet hij ingrijpt. Maar we gaan het zien.
Elina Suhova
Elina Suhova 5 maanden geleden
@Joris helemaal niet. Ze waren al jaren lang niet bevriend. Als ze bevriend waren dan zou Lukashenko Krim herkennen .
Joris
Joris 5 maanden geleden
@Elina Suhova Poetin steunt hem nog sneller dan democratie in Wit Rusland.
Elina Suhova
Elina Suhova 5 maanden geleden
Poetin is helemaal niet aan de kant van Loekashenko. Loekashenko aanvaarde Krim niet + Wit -Rusland heeft schulden voor Rusland.
ballin266
ballin266 5 maanden geleden
Wij hebben er 2 in NL Marko Rutkovich en Hugochenko. Hoezo kijkt Nieuwsuur niet naar de leugens van dit Kabinet en de corrupte wetenschappers vam het RIVM en OMT
TrippyT
TrippyT 5 maanden geleden
Mark Rutte is ook een dictator , zeker als die volgend jaar weer "wint"
ikbefalleenopdinsdag x
ikbefalleenopdinsdag x 5 maanden geleden
Nu hebben we Mark en Hugo medisch fascisme😷
mv2294
mv2294 5 maanden geleden
Laatste is toch de eu? Das dritten reich.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@OgrimMetal Ik zal het anders formuleren. Von Clausewitz ( weet u wie dat is ? ) zou nu desgevraagd gezegd hebben; Die BRD ist die Fortsetzung des NS Staates mit anderen Mittel . Vertaal luid dit. "Duitsland is de voortzetting van de Nazi staat met andere middelen"
mv2294
mv2294 5 maanden geleden
@OgrimMetal het derde rijk onder hitler is nooit echt tot stand gekomen. Dus toch het derde.
OgrimMetal
OgrimMetal 5 maanden geleden
Indien de EU een voortzetting van het duitse rijk was geweest, zou dit het vierde rijk zijn. Oelewapper.
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Hoe lang merkel is aan de macht dat is mij nog een, kijk hoe haar politie honden eigen mensen behandelen dan in Lukaschenko nog een hele aardige man
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
devidia
devidia 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik nope
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@devidia Wat "neen"" . Ontbreken u de argumenten , Bent u een aanhanger van het nihilisme of verkeert u nog in de kleuterfase waarin de kleuters de kracht van het woord "neen "ontdekken en op alles met "neen "reageren?
devidia
devidia 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik Gewoon neen.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@devidia Als u nu eens een keer zegt wát u niet dacht dan komen we er misschien achter wat u wél dacht. Zo op uw manier komen we geen meter verder.
sjoerd meijer
sjoerd meijer 5 maanden geleden
Haha deze man heeft miljarden geweigerd van de EU om een lockdown te bewerkstelligen,strijder samen met Orban Poetin en Trump tegen de duivelse globalisten
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Volgens mij ben jij heel goed in witwassen. Daar heb jij geen bleekmiddel voor nodig. Daarvoor moet je alleen kunnen liegen dat het gedrukt staat
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
hij heeft miljarden geweigerd? Orban putin Trump tegen duivelse...... jonge stop is even met bleekmiddel te drinken.
AVLRECORDS
AVLRECORDS 5 maanden geleden
Rutte is een dictator. geen corona maatregelen in wit-rusland werkte prima MEDIA = VIRUS
AVLRECORDS
AVLRECORDS 5 maanden geleden
@Shalashaska corona had je al in 1957 vanuit azie naar nederland. waar waren toen alle maatregelen en mondkapjes of 1990. OOh ja, 15 doden per dag aan enkel een val.... sowieso 400 doden per dag is normaal in NL
Dimitri Silva
Dimitri Silva 5 maanden geleden
President Lukashenko, Europe’s Last Hero nlposts.info/past/m4WZx6-raWmfmac/video
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Shalashaska Welk probleem? Het gekuip en de poging tot staatsgreep gefinancierd en gestuurd vanuit het westen? Met die observatie kan ik mij verenigen
Shalashaska
Shalashaska 5 maanden geleden
Als we gewoon ontkennen dat het probleem bestaat, dan is het er niet meer. Geniaal!
Bernhard Janssen
Bernhard Janssen 5 maanden geleden
Het zal niet de laaste dictator zijn er komen er meer bij hier in Europa Als het zo door gaat hebben wij straks niks meer te vertellen allemaal in de rij voor de dictatuur HOERA
Grillitsen
Grillitsen 5 maanden geleden
Precies het communisme staat op de loer.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
De EU, Rutte, Macron, Johnson zijn de Europese dictators. Wie volgt?
Paul.0416
Paul.0416 5 maanden geleden
Er had best even een waarschuwing voor 3:44 mogen komen. Er zijn mensen die dat als schokkend kunnen ervaren. Voor de rest mooie mini docu.
Paul.0416
Paul.0416 5 maanden geleden
@Remy Jammer dat je me zo persoonlijk aanvalt. Ik maakte deze comment in belang van de wat gevoelige kijker en in het belang van NTR. NLposts kan namelijk gemakkelijk sancties nemen omdat deze content niet verbonden is aan een warning. Denk de volgende keer alsjeblieft na voor je zo’n inhoudloze en onfeitelijke reactie plaatst. EDIT: Daarnaast wil ik je nog even wijzen op het compleet verkeerd gebruiken van het woord simp. Ik citeer : ”Als je een vrouw/meisje leuk vindt en er alles aan doet om haar te krijgen” en: “Een crush op iemand hebben en er alles aan doen om diegene te krijgen”. Verder zijn er nog talloze andere voorbeelden: www.betekenis-definitie.nl/Simp . Waarschijnlijk bedoelde je het woord normie. Fijn weekend.
Remy
Remy 5 maanden geleden
Ah goshie. Moet je even naar je safe space jochie? Simp dat je bent
Dutch84
Dutch84 5 maanden geleden
Hele mooie docu! Gert-jan doet dit echt top
Tempestos Fugi
Tempestos Fugi 5 maanden geleden
Loekasjenko is helemaal niet de laatste dictator van Europa! We hebben ondertussen weer eentje erbij, namelijk Orban. Het icoon van de “illiberale democratieen” die eigenlijk gewoon een dictatuur zijn met een misvormd kiesstelsel waardoor de regeringspartij nog decennialang aan de macht kan blijven.
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik Macron is een mislukking. Maar dat hij het bevel gaf om te moorden is absurd. Heeft uw bewijs voor dat?
Diversity Deliverer
Diversity Deliverer 5 maanden geleden
Vergeet polen, Montenegro en Servië niet
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Macron geeft opdracht aan de politie om demonstranten te mishandelen en te vermoorden
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
nogal een verschil. Orban Tuig die hij is, heeft nooit onschuldige journalisten of burgers oppositie vermoord. zelfde geldt voor de PIS partij in Polen, en Erdogan die ook iliberaal is heeft dus ver nooit oppositie leden vermoord. alleen dikke boetes gedeeld. en 2 ultra linkse parlements leden in de gevangenis gegooid. Loekashenko is een ware monster vegereleken met die andere wanabe dictators.
Sungrab Leen
Sungrab Leen 5 maanden geleden
hoevaak heeft deze spreker het woord: 'eigenlijk' gebruikt? te vaaken overbodig. nog erger zegt ie: 'eigenlijk een soort van". 'een soort van"(anglicisme) is een samenvoeging van 'een vorm van' en: 'een soort'. wanneer leren publiek sprekers eens bewust correct nederlands te spreken? inhoudelijk natuurlijk een goed verhaal, maar alles is al bekend uit het recente nieuws.
Sungrab Leen
Sungrab Leen 5 maanden geleden
@Real43 NL uw scheldwoord is trouwens een woord, dus aan elkaar. Nog beter is je uit te drukken zonder scheldwoord. Onze taal is heel rijk aan nuances en onze geest ook.Als we willen.
Sungrab Leen
Sungrab Leen 5 maanden geleden
Heeft u geen mooier Nederlands tot uw beschikking?
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL En ook deze omroepen worden gemanipuleerd door de overheid. Daar heb jij allemaal geen idee van. Blijf maar lekker in dromenland . Ik vind deze discussie met jou vermoeiend Er wordt hier helemaal niet gesproken over omroepen.Het gaar hier om gekleurde berichtgeving over Wit Rusland
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Echt waar? Ik heb elders een summier lijstje van vermoorde journalisten in Europa vermeld.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Dat noem jij vrije media? Je hebt er geen idee van . Dat hoor ik wel. Maar jij omhelst alles als het maar tegen Rusland en Lukashenko. Dat is geen manier om een medium als vrij en onafhankelijk te kwalificeren.
blablablerg
blablablerg 5 maanden geleden
Zolang hij het leger achter zich heeft verandert er niets.
Ivo Covaria
Ivo Covaria 5 maanden geleden
En de EU dictatuur? Die is psychologisch erger dan daaro omdat het zichbaar is. Hier zijn het slangen die het land regeren onder het mom van regeltjes (die ambtenaartjes niet nakomen en erger) wat democratie heet 😎🤣🍿
Sr D
Sr D 5 maanden geleden
Het gaat nogsteeds gewoon goed
Dani Stanneveld
Dani Stanneveld 5 maanden geleden
Lijkt me wel tof om Dictator te zijn. Maarja ik moet het bij het spel Tropical 5 houden om mijn bananenrepubliek met harde hand te regeren..😢
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Nog al wat ambities. Doe je best
Uncle Doobius
Uncle Doobius 5 maanden geleden
Fijn. Als prostitués om verkrachters van de straat te houden.
rasta4ever1
rasta4ever1 5 maanden geleden
Kunnen de Nederlanders een voorbeeld aan nemen. Ook wij zullen deze kant opgaan.
Uncle Doobius
Uncle Doobius 5 maanden geleden
@lennard tja. Wat moet je dr mee. Jammer van dit mooie medium.
AVLRECORDS
AVLRECORDS 5 maanden geleden
@Wouter hoe durf je zulke vragen te stellen stom kleutertje
lennard
lennard 5 maanden geleden
@Uncle Doobius rasta4ever1 bedoelt misschien dat te weinig mensen reagetton luisteren, ik snap hem ook niet, in comments verder te lezen over dat extreem links aan de macht is in Nederland en dat moet dan de VVD zijn, heel verwarrend de comments op youtube en facebook, comments op andere nieuwswebsites zijn stuk normaler misschien omdat ze daar wel prioriteit stellen of een comment met de video te maken heeft of niet, deze comment van rasta4ever1 heeft niks met deze video te maken, dat in ieder geval
Uncle Doobius
Uncle Doobius 5 maanden geleden
? Misschien nog een keer editen. Onduidelijk wat je bedoelt.
Wouter
Wouter 5 maanden geleden
Argumenten?
Max Luca Hoek
Max Luca Hoek 5 maanden geleden
Turkije?
Who knows
Who knows 5 maanden geleden
Turkije is voor een groot deel geen europa.
Joris
Joris 5 maanden geleden
Geen Europa.
Uncle Doobius
Uncle Doobius 5 maanden geleden
Fair point
piet vink
piet vink 5 maanden geleden
Als de presentator emotioneel wordt als die over het onderwerp vertelt. Dan vraag ik mij af hoe objectief de berichtgeving is.
Uncle Doobius
Uncle Doobius 5 maanden geleden
Zo objectief als mogelijk is. Niks is objectief maar een goed onderzoeker hoeft niet gevoelloos in zijn materie te blijven staan. Als je geen hart hebt voor menselijkheid wordt je geen journalist.
Felix
Felix 5 maanden geleden
Dictator
Victor
Victor 4 maanden geleden
@Djurre Zijsling Jij bent blind.
Peter Slegers
Peter Slegers 5 maanden geleden
@Jari Schol Hoi Jari, dit soort cult geluiden zweeft al jaren rond bij extreem rechts Amerika. Trump is slechts een nar, die op de troon is gezet om voor zoveel mogelijk afleiding te zorgen. Het zijn ultra rechtse miljardair families zoals Koch en Mercer die achter de schermen aan allerlei touwtjes trekken en propaganda verspreiden. publicpolicy.stanford.edu/news/data-turned-world-upside-down En dan zijn er nog gasten die verdienen aan hun geintjes die viraal zijn gegaan. www.insider.com/who-is-q-why-people-think-jim-watkins-qanon-8chan-2020-10
Jari Schol
Jari Schol 5 maanden geleden
@Peter Slegers Onze “leider” Mark Rutte is een globalist. Media is corrupt en Trump gaat nog vier jaar regeren. Er gaan veel bekende mensen de bak in komende paar jaar. Trump is een bedreiging voor de New World Order. ‘T’ klink gestoord ik weet het. Maar bewijs hiervan komt vanzelf.
Peter Slegers
Peter Slegers 5 maanden geleden
@Jari Schol Hoe weet je dat zo zeker? Ik ben oprecht benieuwd naar waar dat vandaan komt.
Jari Schol
Jari Schol 5 maanden geleden
@Peter Slegers ik geloof niet ik weet
Graszhoppa
Graszhoppa 5 maanden geleden
Benieuwd of dit soort dingen ook in Amerika hebben plaatsgevonden. Zeer enge ontwikkelingen.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Kun je wat concreter zijn? Met diffuse reacties kan ik niet veel aanvangen. "Democratie, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting "'' Zie hier: de.rt.com/europa/109855-empoerung-nach-polizeigewalt-gegen-fotografen-in-frankreich/ de.rt.com/inland/107542-nordrhein-westfalen-polizisten-fixieren-54/ de.rt.com/inland/109392-justizministerin-lambrecht-verteidigt-polizeieinsatz-mit-wasserwerfern/
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik linksbewijs?>
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Demonstraties gele vestjes waar doden bij zijn gevallen. een week geleden op niets ontziende wijze demonstratie in Parijs door de politie uit elkaar geslagen. Onlangs een eigenaar van een muziekstudio in Parijs 20 minuten lang door 3 politieagenten met de wapenstok mishandeld. In Berlijn 14 dagen geleden hetzelfde verhaal
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
@Kshetramohan Naik Duitsland? vertel? Frankrijk ja klopt maar heel zelden
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Die gebeuren daar OOK. Net zoals in Frankrijk en Duitsland. Rutte? Die hoor je daar niet over. De EU ? Die hoor je daar niet over.
Jan de Vries
Jan de Vries 5 maanden geleden
Goed, helder en informatief! Zoals we van nieuwsuur gewend zijn. Complimenten voor de onderzoeksjournalisten van NTR/NOS
Sophia Bee
Sophia Bee 3 maanden geleden
Tijdens en nu zelfs 1 jaar na de Pandemie en NOS, Eenvandaag, Nieuwsuur etc zit nog steeds in geopolitieke partijdige, corrupte aarstvijand vs bondegenoot mentaliteit... Ik vindt het allemaal niet zo erg hoor het wordt alleen erger voor de mensheid... [Het is een soort van Soddom & Gommorah met globale implementatie. mens koos voor Globalizatie economie in plaats van Pandemie tegen houden.. nu krijg je een chain reaction die steeds sneller en sneller en erger op elkaar volgen] Als pandemie de mensheid niet op de repent your sin richting brengt. Dan zal een wereld oorlog erna iedereen wel de hersenen inslaan... Iedereen denkt dat de vijanden ver weg zitten aka die Niet NAVO aartsvijanden, zodat men zelf niet eens ziet dat er super veel bizare maffiosa, machtsmisbruik, corruptie in eigen land en continent zit.... Sun TZU fake attack east to attack from west. Joh!!! Veel geluk he!!! *PS: en als mijn comments worden verwijderd kan het mij ook niet schelen want ook al post ik het of niet de consequencies van acties en daden feitelijk of religieus spiritueel zullen blijven.. want mensheid is gewoon dom. Trouwens wie is Big Tech Social Media om te zeggen wat mens mag zeggen en niet?? Is gewoon corrupte machtsmisbruik om tegenspraak de mond te snoeren.... De grey area met andere iedeeen worden ook gewoon in de gevaar voor maatschappij categorie gegooit... Dit is gewoon puur uit politieke en big tech belang die samenwerken... Mensen worden mentaal zelf gek, Financiele Bubble, hierdoor krijg je maatschappelijke onrust dat leid naar chaos.. en omdat wij een economie hebben die globaal is stort alles in en gaan overal brandjes onstaan en dan krijg je burgeroorlogen en dan gaat mens, landen en continent elkaar beschuldigen en dan staat alles in de fik.. Dus als NL in de fik staat gaat iedereen in NL Belarus & Rusland de schuld geven omdat alle problem [media indoctrinatie] zijn veroorzaakt door NAVO EU/USA aartsvijant.. Nou joh heel goed gedaan je hebt eindelijk je koude oorlog 2.0. en dan is het zien in 21 eeuw wat er overblijft van Aarde.. Nou dus niets het wordt gewoon nuclear war en dan is aarde niet bewoonbaar meer.. HUIS VAN MENSHEID KAPOT SIMPEL ARMAGADDON EINDE MENSHEID :DDDDDDDD mens is so NOT SMART LMAO. De mensen met slechte hersenen worden afgekeurt en volgens evolutie is het dan EINDE MENSHEID maar volgens Bijbel maakt God een nieuwe perfecte aarde en brengt de goede hersenen met hem mee...* Conclusie: Mens valt gewoon weer in de oude patroon daarom komt Armagaddon want time is up xD
Niels Abdioska
Niels Abdioska 4 maanden geleden
Whahahahah je bent gek jan de vries!
transquila Tranquila
transquila Tranquila 4 maanden geleden
Ach hoe op Nieuwsuur onderzoekt zelf niks ze doen zelfde als Arjen Lubach filmpjes opzoeken en inelkaar zetten
Odytje
Odytje 5 maanden geleden
@Johan de Witt : Ik weet het verschil tussen democratie en dictatuur. Jij niet met jouw linkse nep intellect. Meest domme mensen op deze planeet linkse mensen.
Ralph Nieberding
Ralph Nieberding 5 maanden geleden
Wat ik niet begrijp, is dat ik na het zien van deze gewelddadige beelden hier in de comments mensen zie zeggen dat het in Nederland niet anders is. Wat ben je dan verward!
Niels Abdioska
Niels Abdioska 4 maanden geleden
@Jan Jansen je bent van wit rusisch en pools afkomst maar heet Jan. Ik ben Joods arabisch en ook wit russisch en ik heet kees
Niels Abdioska
Niels Abdioska 4 maanden geleden
@Jan Jansen gast jij hebt alleen kennis gekregen van NOS wat lul je nou internetheld
anonjan82
anonjan82 5 maanden geleden
@tom rens ik ben niet je vriend. Maar los van dat, er zijn dictaturen in verschillende vormen en gradaties. Wij leven in een zachte, geniepige, eentje waarbij je openlijke dwang en geweld wordt vermeden, maar daarom niet minder dwingend. Op termijn zal onze vrijheid veel minder zijn dan in de ergste dictaturen ooit het geval is geweest. Nu al mogen wij zonder dat we het doorhebben op veel gebieden veel minder dan in Polen of Wit-Rusland.
tom rens
tom rens 5 maanden geleden
@anonjan82 Totdat Jij in een land als Wit-Rusland woont/burger bent vriend. Dan vergeet en delete je alles, alles wat je hier zegt. Meld je eens aan op telegram Nexta, dan zal je zien wat de regering met jou zou doen.
tom rens
tom rens 5 maanden geleden
Dan Ben je behoorlijk Verward en BESEF JEJE NIET dat je in een samenleving Leeft waar Je mensenrechten hebt... Mensen die dit zeggen, weten niet beter, maar de mensen die naar enig West Europees land kome weten dit maar AL TE GOED. Dus trek het je niet aan, sta erboven.
Goy de patriot
Goy de patriot 5 maanden geleden
Laat mij raden in al die jaren was het land rustig en stabiel nu is het land plots en onstabiel en gevaarlijk. Het lijkt mij een beetje verdacht. Gorege Soros is weer aan het werk de God van chaos wanorde en oorlog
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Goy de patriot Propaganda en misleiding
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Goy de patriot EXACT
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
En EU en US net zoals in Ukraine, Venezuela en Bolivia
huglovekiss诺亚姆
huglovekiss诺亚姆 5 maanden geleden
@Rediwed nlposts.info/past/iorczL27fX-B1nk/video wat als complottheorie wel kloppen er zijn er die wel bleken te kloppen. Sommige niet andere wel. Soms mag het niet publiek zijn.
Yaro Christiaans
Yaro Christiaans 5 maanden geleden
@Rediwed vgm is deze gekkie niet meer te redden. Hij is al te ver heen
Ihor V
Ihor V 5 maanden geleden
Nou, wees realistisch. Svetlana Tichanovskaja is niemand. Gewoon een marionet in de handen van het Westen.
lennard
lennard 5 maanden geleden
@Lena l'Hoest jup, 1,5miljard van Putin is niet mis
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Ja dat is gewoon weer oranje revolutie, zelfde methode wordt toegepast zo als in Ukraine
lennard
lennard 5 maanden geleden
wat was die 1,5 miljard euro steun dan?
Pieter van Daalen
Pieter van Daalen 5 maanden geleden
Wat de fuck😂😂😂dit soort mensen sporen niettt
Silent Driver
Silent Driver 5 maanden geleden
wie heeft er wel een oplossing voor covid19?
Peter Slegers
Peter Slegers 5 maanden geleden
@Frank De Ruiter Covid-19 is begin dit jaar reeds én gefotografeerd, én gemeten, én RNA gedetermineerd, én gepubliceerd. Het aantal griepslachtoffers in 2018 in 18 weken tijd, zonder isolatie, was gelijk aan het aantal Covidslachtoffers in alleen de eerste 9 weken tijd, met allerlei isolerende maatregelen (RIVM). Covid wordt 30 tot 40 keer dodelijker geacht dan de griep. Jaarlijks zijn er zo'n 291.000 tot 648.000 griepslachtoffers (WHO), 650.000 is dus een piek. De griep waart nog steeds rond, maar kan vanwege quarantaines (minder contact) + vele coronadoden (minder zwakke mensen over) minder kwaad doen. Het niet ïsoleren van het coronavirus is onzin, en degenen die dit beweren, verwijzen vaak naar fabeltjes rond een Duitse rechtszaak Bardens tegen Lanka. Lanka beweert dat alle virussen wel zijn beschreven, maar de mazelen niet. Hij wedde dat als iemand met een publicatie met bewijzen kwam, hij €100.000,= zou betalen. Bardens heeft daarop 6 oude publicaties met een nietje aan elkaar gebonden en het geld opgeeist. Een lagere rechter gaf hem gelijk. In hoger beroep hoefde Lanka niet alles te betalen, omdat de hogere rechters de weddenschap strikt interpreteren, en Bardens niet met één, maar met 6 publicaties kwam. 100.000 Euri is veel, en dus mag Lanka de uitbetaling aan strikte voorwaarden verbinden. De rechters wijzen er fijntjes op dat Lanka met zijn eigen mening, tegenover de door Bardens ingediende 6 wetenschappelijke, gereviewde publicaties staat, en laten de inhoudelijke uitspraak van de lagere rechter overeind staan (Lanka heeft ongelijk). lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1
Frank De Ruiter
Frank De Ruiter 5 maanden geleden
@Peter Slegers Je kunt niet aan covid overlijden. Je kunt niet eens testen of iemand covid heeft (pcr test werkt niet!). Het is zelfs nog nooit geïsoleerd! (zoek maar eens op) Je kunt wel door griep sterven. De symptomen zijn trouwens ook hetzelfde. Daar sterven jaarlijks ongeveer 650.000 mensen aan. 2018 was een rampjaar voor griep, dit jaar is het vrijwel totaal weg!?! Dus reken maar uit.
Peter Slegers
Peter Slegers 5 maanden geleden
@sjoerd meijer Er is geen probleem. Vertel dat mijn vriend maar. Zijn moeder is vorige week aan covid overleden.
sjoerd meijer
sjoerd meijer 5 maanden geleden
Niemand wat er is geen probleem alleen durft geen enkele hoogwaardigheidsbekleder dit te zeggen uit angst voor hun carrière
lennard
lennard 5 maanden geleden
even bedenken hoe we zoveel mogelijk mensen inenten, bijvoorbeeld door meer verplegers te werven en deze goed te faciliteren voor komende jaren, beide door middel van reclame en belang van blijven herhalen, tot dat iedereen het begrijpt? Wat denk jij nu er een vaccin is?
Richard de Jong
Richard de Jong 5 maanden geleden
Vast ook hetzelfde dominium/smartmatic kies systeem gebruikt om de verkiezingen te frauderen met als in Amerika en nu blijkbaar ook hier?🧐 Hier zet grapperhaus ook Romeo,s in om vreedzame demonstranten te lijf te gaan met wapenstokken stalen pijpen en waterkanonnen! Walgelijke hypocrieten.🤮
vrancras
vrancras 5 maanden geleden
Wat bezielt die politie om zo om te gaan met landgenoten?
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Hetzelfde als wat je kunt zien in de US, Frankrijk, UK en Duitsland.
Lena l'Hoest
Lena l'Hoest 5 maanden geleden
Kijk naar laatste anti Corona protesten in Duitsland Engeland Frankrijk
Job Weeda
Job Weeda 5 maanden geleden
angst
Deleted User
Deleted User 5 maanden geleden
Geld en als ze zelf tegen de politie keren wordt hun leven waarschijnlijk ook erg zwaar gemaakt.
Richard de Jong
Richard de Jong 5 maanden geleden
Hier worden we ook beetje bij beetje onderdrukt!🤷 En manipuleren ze via de media ons en plegen ze al jaren verkiezingsfraude! Zijn hier geen haar beter.🧐
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Real43 NL Ik heb helemaal niest met PVV of Fvd . Voor mij zijn dat verwerpelijke fascisten die zeer openlijk doen wat de meerderheid van de politieke partijen in Nederland doet
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Uncle Doobius Die journalisten zijn er al lang geweest.
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@AckAck Ik raad u een boek aan: Het heet: Repressive Tolerance van Herbert Marcuse Als u dat gelezen heeft dan weet u hoe het in Nederland werkt. Ik heb ook een link voor u . U hoeft het zelfs niet te kopen. www.marcuse.org/herbert/publications/1960s/1965-repressive-tolerance-fulltext.html Kunt u voor mij definiëren wat "betrouwbare bronnen "zijn en waarop baseert het gebruik van het adjectief "betrouwbare"? Heeft u daar bewijzen voor of gelooft dat ?
Real43 NL
Real43 NL 5 maanden geleden
heb je bewijs dat er verkiezings fraude wordt gepleegd? of citeer jij alleen het PVV FVD partij programma?
Uncle Doobius
Uncle Doobius 5 maanden geleden
Wait what!? Denk je niet dat er ergens in de geschiedenis niet een journalist met bewijzen van fraude was gekomen als die bestond? 😂
Rico Snel
Rico Snel 5 maanden geleden
Rutte is de nieuwe 😂😂😂 extreem links nederland 👍 in nederland mag ook 1 kant alleen maar demostreren want de overheid trolt ook tussen de demostraties hier is overduidelijk bewijs van dus hier gebeurt het ook al. Het extreem links is gevaarlijker dan rechts en daar heb ik de afgelopen jaren ook bewijs van gezien Het schapen volk volgt gewoon en dat is watte rutte groot maakt incl zijn linkse achterban vriendjes in de kamer Welkom in nieuw dicatuur van anno 2020 Idd in dit filmpje ziet u de oude manier Rutte is dictator 2.0 zeer goed en gedreven om mensen gek te maken en verdeeltheid te creeren tussen groepen en tevens rechterhand van europees parlement waar ze alle miljarden opstrijken om dit in stand te houden Mensen doe nou is je ogen open en steek die kop niet in het zand
Rico Snel
Rico Snel 5 maanden geleden
@AckAck wordt is tijd dat mensen hun ogen open doen en niet hun kop in het zand steken. Of jullie nou vinden dat rutte rechts is of niet ik vind hem links. Want hij werkt altijd met die linkse knakkers mee. Zijn beleid heeft totaal niks met rechts te maken en is samen met links helemaal door geslagen. En als je iets tegen links zegt ben je meteen racist of rechts aanhangen links probeert hun dingen zo vreselijk op te dringen dat mening van vrijheids uiting in gevaar komt En onze overheid geeft al die links gekke nog een podium ook Dit is de REALITEIT Dat je mening nog maar 1 kant op mag gaan (de linkse kant) want anders wordt je gelijk kapot gemaak Er is niks meer vrij je mening geven hier want je wordt meteen bedreigt of uit gemaakt voor discriminatie enzovoort onze culturele feesten mogen niet meer straatnamen moeten weg standbeelden moeten van hun sokkel en zo zijn er nog veel meer voorbeelden dat alles wordt afgebroken liefst wordt de hele geschiedenis van nederland uitgewist. ( ondanks dat we het daar door met ze alle het zo goed hebbe zelfs onze nieuw inwoners eten hier van mee maar daar hoor je niemand over) Dus ga jij lekker jou standpunt verdedigen dan verdedig ik mij standpunt maar ga niet jou gedachte op dringen met trol standpunte en bedreigen van ik wordt zo moe van deze soort want wij worden moe van jou soort .
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
Mafketel. Rutte is niet links . Het is een slaafje van de US en dan kun je per definitie niet links zijn.
S
S 5 maanden geleden
Is Fvd ook extreem links dan?
Gingerbreadman
Gingerbreadman 5 maanden geleden
Sinds wanneer is Rutte links?
Han Boetes
Han Boetes 5 maanden geleden
@AckAck Nou nee, hij heeft helemaal gelijk. Zolang mensen braaf en gehoorzaam de grote leider volgen en hun leven als slaaf accepteren is er niks aan de hand, maar zodra ze goed behandeld willen worden en gaan protesteren dan loopt het mis.
Marit van Piggelen
Marit van Piggelen 5 maanden geleden
Brrr zo naar, maar ook zo belangrijk om hier aandacht voor te houden!
lennard
lennard 5 maanden geleden
precies, check amnesty.nl voor ook goed nieuws
Pipo de Schoen
Pipo de Schoen 5 maanden geleden
Gelukkig worden wij geregeerd door een democratisch orgaan als het OMT.
Yaro Christiaans
Yaro Christiaans 5 maanden geleden
Het omt regeert niet. Het omt bevat professionals met het omgaan van infectieziekte die op hun beurt alleen maar adviezen geven aan de democratisch gekozen overheid waarvan zij dan mogen kiezen of deze wel of niet worden opgevolgd
roffa1908FR
roffa1908FR 5 maanden geleden
Beetje rare opmerking. Bij het OMT zitten mensen met een relevante expertise mbt infectieziekten. Waarom zou je die democratisch verkiezen? OMT bevat bovendien geen volksvertegenwoordigers, dus je opmerking slaat kant noch wal.
Roger
Roger 5 maanden geleden
Geweldige journalistiek weer!!! Complimenten
Kshetramohan Naik
Kshetramohan Naik 5 maanden geleden
@Roger Ha ha
Roger
Roger 5 maanden geleden
Nu hopen dat de oppositie z'n doel kan halen
Gijs
Gijs 5 maanden geleden
Wat een engnek die Loekasjenko
Zo stelen criminelen jouw auto | NIEUWSUUR
08:23
How An Infinite Hotel Ran Out Of Room
6:07
Kağıt Ev 4. Bölüm
2:18:42
Kağıt Ev
Weergaven 272K
Wit-Rusland is er klaar mee
06:26
NOS op 3
Weergaven 324K
The Legendary Commando Raid At St. Nazaire | The Greatest Raid Of All Time | Timeline
58:25
Kartelformatie bewijst: FVD heeft al 4 jaar gelijk!
04:51
Forum voor Democratie
Weergaven 11K
Hoe Ridouan Taghi werd opgepakt in Dubai
09:30
Nieuwsuur
Weergaven 1,2 mln.
How An Infinite Hotel Ran Out Of Room
6:07
Kağıt Ev 4. Bölüm
2:18:42
Kağıt Ev
Weergaven 272K
World's Fastest Workers!
9:00
Beast Reacts
Weergaven 4,3 mln.
VENOM: LET THERE BE CARNAGE - Official Trailer (HD)
2:44
Sony Pictures Entertainment
Weergaven 15 mln.
Billie Eilish - Your Power (Official Music Video)
4:23
BillieEilishVEVO
Weergaven 56 mln.